Política de privacitat

Identificació

www.neusbonada.com (la “Web”) editada per Nova Joieria Radresa (l’“Empresa”), societat anònima (nom comercial Neus Bonada Joieria) amb els administradors: Maria Neus Bonada Guerra i Gaspar Ybarra Montes; amb un capital social de 250.000 Euros, inscrita en el Registre de Societats de Girona, a la fulla GI 45156, amb seu social al número 40 del carrer Sant Agustí, Torroella de Montgrí, Girona; número de telèfon: 0034 972 759106. L’allotjament de la Web està a càrrec de l’empresa Labsystems A & G, S.L., amb seu social al número 14, 4t, carrer Sant Joan de la Salle, 08022 Barcelona, número de telèfon: 0034 93 4581789.
L’accés a la Web, així com l’ús del seu contingut, es regeixen per les condicions d’ús descrites a continuació. L’accés i la navegació per la Web constitueixen, per part del Client, una acceptació sense reserves de les condicions següents.

Dades personals

2.1 Responsable i destinatari de les dades personals

Nova Joieria Radresa, S.A. és responsable de la recollida i el tractament de les dades personals a la Web. L’Empresa és l’únic destinatari de les dades personals, i aquestes no es comunicaran a tercers.

2.2 Naturalesa de les dades personals

Com a dades personals entenem qualsevol informació personal (en particular: nom d’usuari, contrasenya, cognom, nom, data de naixement, adreça electrònica i postal) que el Client proporcioni a www.neusbonada.com durant la inscripció a la Web i/o a través de qualsevol missatge enviat a la secció “Contacte” de la Web. Aquestes dades, de qualsevol naturalesa, ens permetran identificar al Client, mantenir correspondència amb ell i millorar els nostres serveis. Quan el Client proporciona les seves dades personals, es compromet a respondre les preguntes que se li formulen durant la inscripció a la Web, i a comunicar a Nova Joieria Radresa, S.A. dades exactes, completes, actualitzades i que no perjudiquin els interessos o drets de tercers.

2.3 Consentiment

No es recollirà cap dada personal sense el consentiment del Client. S’indicarà prèviament al Client el caràcter facultatiu o obligatori de la informació que se li sol·licita a la Web. D’acord amb l’Art. 9 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, el Client no té cap obligació de transmetre a l’Empresa les dades personals. No obstant, en cas de refús, el Client no podrà efectuar compres a través de la Web, i l’Empresa no podrà mantenir correspondència amb el Client. De totes maneres, si el Client no desitja rebre o seguir rebent informació de www.neusbonada.com, pot comunicar-ho enviant un e-mail a l’adreça següent: info@neusbonada.com.

2.4 Drets del Client

Segons l’Art. 5 de la Llei orgànica de protecció de dades 15/1999 del 13 de desembre, qualsevol Client té el dret d’accedir, rectificar, modificar, actualitzar, bloquejar o suprimir les seves dades personals, així com tenen el dret d’oposició al tractament d’aquestes dades per causes legítimes. Per exercir tals drets, el Client pot contactar l’Empresa mitjançant el correu electrònic següent: info@neusbonada.com.

Responsabilitat

L’Empresa s’esforça per garantir l’exactitud i l’actualitat de la informació difosa a la Web, i es reserva el dret a corregir, en tot moment i sense avís previ, el seu contingut. No obstant, l’Empresa no pot garantir l’exactitud, la precisió i l’exhaustivitat de la informació disponible a la Web, així aquesta informació no constitueix una garantia ni un compromís per part de l’Empresa respecte al Client. Més concretament, l’Empresa no serà considerada responsable de:

  • Qualsevol inexactitud o omissió relacionada amb la informació difosa a la Web;
  • Qualsevol dany derivat d’una intrusió informàtica per part d’un tercer que hagi pogut provocar la modificació de la informació difosa a la Web;
  • I, en termes generals, tot aquell dany, directe o indirecte, sense que importin les causes, l’origen, la naturalesa i les conseqüències, provocat per l’accés de qualsevol persona a la Web o per la impossibilitat d’accedir-hi; així com, de l’ús de la Web i/o del crèdit que se li atribueix a qualsevol informació procedent directa o indirectament de la Web.

L’Empresa aplica els mitjans necessaris per garantir la seguretat dels arxius constituïts amb les dades personals recollides a la Web. No obstant, recordem que aquesta Empresa no controla els riscos relacionats amb el funcionament d’Internet i insisteix als Clients sobre l’existència dels riscos en quant a la confidencialitat de les dades que transiten per la Xarxa.

Modificació de les condicions

Nova Joieria Radresa, S.A. informa als Clients que les presents condicions poden ser modificades en qualsevol moment. Aquestes modificacions queden publicades al aparèixer en línia i es consideren acceptades sense reserves per tot els Clients que accedeixin a la Web després de la seva publicació en línia.

Litigis

Les presents condicions s’estableixen d’acord amb la legislació d’Espanya i, en particular, amb allò que s’estableix a la LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic). Les jurisdiccions espanyoles són territorialment competents davant qualsevol litigi relacionat amb l’ús de la Web, excepte en el cas de disposicions contràries provinents del Reglament nº44/2001 del 20 de desembre de 2000 quant a la competència judicial, el coneixement i l’execució de sentències en matèria civil i comercial (Brussel·les I). Qualsevol pregunta que li pogués sorgir al Client respecte a l’ús de la Web i/o sobre les presents condicions, o qualsevol sol·licitud que el Client volgués dirigir a l’Empresa, pot enviar un missatge a la secció “Contacte” de la Web i/o un correu electrònic a l’adreça següent: info@neusbonada.com.